-->
Hot!

BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Berat gecesinin öneminden bahsedilen bir hadis-i şerif için Hz. Aişe (ra) şöyle naklediyor: Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), Şaban ayının 15. gecesi olan Beraat gecesi’nde: 'Ya Aişe! Bu gece hangi gecedir?' buyurdu. Ben de: 'Allah ve Resulü en iyi bilir...' dedim. Efendimiz (SAV) şöyle cevap verdi: ''Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Bu gecede dünya işleri ve kulların amelleri Yüce Allah’a arz olunur. Bu gece Allah'ın Cehennem’den affettiği kimselerin adedi, Benî Kelb Kabîlesi’nin koyunlarının kılları miktarıncadır.'' buyurdu. Ve: 'Sen bu geceyi benim ibâdetle geçirmeme izin verir misin?' dedi. Ben: 'Evet, buyurun,' dedim.

Resulullah (sav) namaz kılmaya başladı. Fatiha ve küçük bir sûre okuyarak kıyâmını hafif tuttu. Secdesini ise gecenin yarısına kadar uzattı. Sonra ikinci rek'ata kalktı. Birinci rek'attaki kıraat gibi kıraatını hafif ettikten sonra, secdeye vardı. Ve sabaha kadar secdede kaldı. Ben Resulullah'ın o kadar uzun secdede kalmasından ve kendisinden geçmiş görünmesinden, ruhu kabz oldu sanmıştım. Bu endişe ile kendisine yaklaştım. Mûbarek ayaklarına dokununca vefat etmediğini anladım." (Beyhaki)

Bu geceye Berat gecesi denmesinin haricinde bir de “Kısmet ve Kader Gecesi” de denilebilmektedir. Nedeni ise şu şekilde rivayet olunmaktadır: Efendimiz (SAV) buyurdu ki: “Şaban ’ın yarısının gecesinde senenin tüm işleri kesin kararı bağlanır. Yaşayacak olanlar, ölecek olanlardan ayrılıp yazılır.” (Suyûtî, Dürül-Mensûr, 13/252-253)


Berat Namazı Kaç Rekat? & Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır?

100 rekatlık Berat Gecesi namazının faziletleri ile ilgili o sene vefat edilince şehitlik mertebesine nâil olunabileceği rivayet olunmaktadır. 100 rekatlık berat gecesi namazı için şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

Yatsı namazını kıldıktan sonra 2 rekatta bir olmak üzere selam verilerek kılınan 100 rekatlık namazın her rekatında Fatiha okuduktan sonra 10 İhlas suresi okunur. 10 defa okumaya kuvveti olmayanın 5 ya da 3 defa da okuyabileceğine dair görüşler vardır. Namaz bittikten sonra okunabildiği kadar salavat ve beraberinde ise tövbe edilip dünyevî ve uhrevî istekler Allah'tan niyaz edilmelidir..
Namaz bittikten sonra her biri 14 defa okunması tavsiye edilen dualar şu şekildedir:

 • İstiğfar
 • Salavat (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)
 • Fatiha
 • Ayetel Kürsi
 • Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)
 • 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.
 • İhlas
 • Felak Suresi
 • Nâs Suresi
 • "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm."
 • Salevat-ı Şerife 14 kez okunur ve dua edilir. Salat-ı Münciye okumak efdaldir.


Not: Berat gecesinde nafile ibadet etmek çok sevaptır ancak, kesin olarak o geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur.

İlgili Makaleler