ÜÇ AYLAR - RECEB -ŞABAN - RAMAZAN -Üç Aylar Duası Duaları, 11 Mayıs Recep Ayı önemi- namazı- fazileti- duası, 10 hziran 2013 şaban ayı namazı-fazileti-duası..

Üç Ayların Önemi

Üç Aylar sonu Mübarek ramazan ayı ile biten rahmeti, bereketi ve mağfireti bol, feyizli ve bereketli bir zaman dilimidir. Bu aylar, kameri takvime göre Rece, Şaban ve Ramazan aylarıdır.

Bu aylar; Dini duyguların yoğunluk kazandığı merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı aylardır.
Bu aylar, tövbe etmenin affın, manevi arınamnın ve kendini yenilenmenin habercisi olan Regaib, Mirac, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı gibi mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat mevsimidir. Sevgili Peygamberimizi (S.A.V) bu aylarda her zamankinde daha çok ibadet eder ve şöyle dua ederlerdi: “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı kıl, bizi Ramazan ayına kavuştur.”Bu aylarda yapılacak dualar, tevbe istiğfarlar, kalıcı iyilik ve hayırlar, sevinç kederlerin gönülden paylaşılması Rabbimizin Katında fazlasıyla bulacaktır.

RECEB AYI

Receb kelimesi herhangi bir şeyden korkmak, utanmak veya bir kimseyi heybetinden dolayı ululamak ve tazim etmek manalarına gelir.Cahiliye devrinde Araplar, putları için bu ayda kurban keserlerdi. Araplar arasında mukaddes bilinen Receb ayı, haram aylardan eşhuru’l-hurum) biridir. Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Diğer üç haram ay ise, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir. Receb ayı, birbirini takip eden bu üç aydan hemen sonra gelmediği ve yedinci sırada olduğu için Recebü’l ferd adı da verilmiştir.

ŞABAN AYI

Şaban ayının Araplar arasındaki eski adı ‘Azil’ idi. Araplar, Şaban ayına şehrullâhi’l-muazzam, şehru’l-kerame ve şehru’l-kasir de derler. Şaban ayı şuhür-ü selâse denilen üç ayların ikincisidir. Şaban ayının en önemli hususiyetlerinden birisi de, Berat gecesinin bu ayın on beşinci gecesine tesadüf etmesidir. Berat gecesi; meleklerin inmesi, duaların geri çevrilmeyip kabul olunması gibi daha birçok hususiyete haiz olduğu için, içerisinde bulunduğu Şaban ayını da değerli kılmıştır.

RAMAZAN AYI

Ramazan ayı; Kur’an ve oruç ayı olup, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de barındırmasıyla izzet ve şerefi bir kat daha artan, Peygamberimiz s.a.v.’in Ümmetimin ayıdır diye vasfettiği, iyilik, tövbe, istiğfar ve sabır ayıdır.

Üç Aylarda Okunan Dua,
Üç Aylara Girerken Okunacak Dua,
Üç Aylar Duası Duaları 

*Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil’iman ve yessir lena bil’kur’an.

*Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bizim hakkımızda mübarek ve bereketli kıl ve bizi Ramazan’a eriştir, iman ile son nefesimizi verdir, Kur’anı bize (okumasını ve uygulamasını)kolay kıl.” (İbn Hanbel, Müsned, 1/259)

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

-10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm.
-10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed.
-10 Gün Subhânallâhil Gafurir Rahîm.

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

-10 Gün Yâ Lâtif Celle Şanühu.
-10 Gün Yâ Rezzak Celle Şanühu.
-10 Gün Yâ Aziz Celle Şanühu.

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

-10 Gün Yâ Erhamerrâhimin.
- 10 Gün Yâ Gaffârezzünûb.
- 10 Gün Yâ Atikarrikâb.

Üç Aylar Hadisleri,
Üç Aylar Hakkında Hadisler,
Üç Aylar İle İlgili Güzel Hadisi Şerifler

Cenab-ı Hakk (c.c.) biz mü’minler için rahmeti, feyiz ve bereketi bol olan günler ve aylar halketmiştir. Nasıl ki haftanın günleri arasında Cuma günü faziletli bir gün ise, üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol, mübarek aylardır. Zira Receb ayı girince Peygamberimiz (s.a.v.) Allahım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl! Bizi Ramazan’a ulaştır. diye dua ederlerdi.

Bu ayların Müslümanlarca değerli addedilmesinin sebeplerinden birisi de Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu aylar hakkında verdiği haberlerdir. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz; Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır buyurmuştur. Recep, şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir şeref ve fazilete sahiptir.

Hz. Resul-ü Ekrem’den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır Recep Allah’ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah’ın rızasını kazanmış olur. Allah’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır. İmam Musa Kazım’dan a.s şöyle rivayet edilir Kim recepten birgün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.

Üç aylarda çekilen tesbihler,
üç aylar girdiğinde hangi tesbihler çekilir,
çekilecek tesbihle

Recebin ilk günü ALLAH(c.c.) rızası için iki rekat nafile namaz kılınır.Sonra samimiyetle günahlara tevbe edilir.

111 defa :”ALLAH(c.c.)ümme salli ala MUHAMMED” diye Peygamber Efendimiz’e salatü selam getirilir.

Akabinde

1660 defa :”Ya ALLAH(c.c.)” diye tesbih çekilir.

Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: ”La ilahe illALLAH” 100 kere de ”MUHAMMEDun resulullah” diye bu tesbihe devam edilir.Bu hal üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhid tamamlanmış olur. Peygamber Efendimiz(sav):” Bir defa Kelime-i Tevhid getiren kimsenin 4.000 adet büyük günahı amel defterinden silinir” buyurmuşlardır

Yorum Gönder

To Top