" ÜMMETiMiN iHTiLAFI RAHMETTİR "

" ÜMMETiMiN iHTiLAFI RAHMETTİR "
Efendimizin buyurduğu ihtilaf, müsbet ihtilaftır. Yani kendi yolunu hak bilmekle beraber, başkalarının yolunu da hak gören, kendi görüşünü en haklı görmekle beraber başka görüşlere de saygılı davranan, hakkın hakikatin ortaya çıkması için kendi fikrini, düşüncesini açıkça ortaya koyarken başka fikirlere de açık duran kimselerin oluşturduğu, insaflı, hakperest ihtilaftır. Ameli mezhepler olan Hanefî, Şafiî, Hanbelî, Malikî mezhepleri bu güzel ihtilaflardan çıkmıştır ve hepsi de haktır.
Evet, ihtilaf insan tabiatında vardır. Müsbet olan bu ihtilaftır. Bu ihtilafın gereği olarak, insan farklı düşünür, farklı bakar. Önemli olan bu ihtilafı, güzel neticelerin çıkması için usulüne göre kullanmaktır. Yoksa hadisi şerifte kastedilen, birbirinin aleyhinde çalışan, sadece kendini haklı gören, birbirini yenmek için uğraşan insanların muhalefeti değildir. Çünkü bu fitnedir, nizadır, kavgadır, enâniyet endeksli bir sürtüşmedir. İslam Tarihi boyunca, hak olan ehlisünnete karşı bazı fırkaların çıkması ve bunların ameli noktadan daha ziyade imanî meselelerde ehlisünnetle mücadele etmesi, bazen bu mücadeleleri savaşlara, fitnelere, arkadan planlar çevirmeye kadar götürmeleri söz konusu olmuştur.  Bütün bunlar, hadisi şerifte bahsedilen ihtilaf cinsinden değildir.
Hâsılı, müsbet ihtilafa “ihtilaf” denip güzel karşılanırken ve bu bir fıtrat gereği olurken, menfi ihtilafa “muhalefet” denir ve her zaman dikkatli olunması gerekir. İhtilaf fıtridir güzeldir, muhalefet menfidir, yerilir...

hikmet.net

To Top