-->
Hot!

BiR HADiSHelal bellidir, haram bellidir.
Bu ikisinin arasında
Şüpheli şeyler vardır.
Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa
Dinini, onur ve haysiyetini
Korumuş olur.
[ Buhari, İman, 39 ]