-->
Hot!

BiR HADiS


 
Dört şey her kimde bulunursa
Katıksız münafık olur.
Her kimde
Bunların bir parçası bulunursa
Onu bırakıncaya kadar
Kendisinde
Münafıklıktan bir huy kalmış olur: Konuştuğu zaman yalan söyler,
Taahhüdde bulununca
Taahhüdünde durmaz,
Vaat ettiği zaman
Vadini yerine getirmez,
Düşmanlık beslediği zaman da
Haktan ayrılır.
[Müslim, 8]