-->
Hot!

BiR HADiSAllah'ın adıyla
O'nun adıyla (hareket edildiğinde)
Yerde ve gökte
Hiçbir şeyin zararı dokunmaz.
O,
Hakkıyla işitendir,
Hakkıyla bilendir.
[Tirmizî, "Deavât", 13]