-->
Hot!

BiR HADiSEbu Hureyre'nin (r.a.)
Bildirdiğine göre:
Akra b. Habis Peygamber'i,
Hasan'ı öperken görmüş de;
Benim on çocuğum vardır,
Onlardan hiçbirini öpmedim dedi.
Bunun üzerine Allah Resulü (a.s.):
"Şüphesiz ki
Merhamet etmeyen
Merhamet olunmaz"
buyurmuşlar.
[Müslim, Fedail, 65 (ll, 1808)]