-->
Hot!

BiR HADiS


Kendisine,
Aklını yerinde kullanma becerisi verilen kimse,
Kurtuluşa ermiştir.
[Beyhaki]