-->
Hot!

BiR HADiS


Resulullah (sa) buyurdular ki:
"Kim, Allah`ın zikrettiğinin gayrısı için
Yıldızlar ilminden bir bab iktibas ederse
Sihirden bir şu`be iktibas etmiş olur.
Müneccim kahindir;
Kahin sihirbazdır, sihirbaz da kafirdir."
[Rezin tahric etmiştir.]
[Kütüb'ü Sitte-5769]