-->
Hot!

BiR HADiS


Ebû Hureyre radıyallahu anh,

Kâinat onun yüzü suyu hürmetine yaratılan Peygamber Efendimiz

Sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururlarken işittiğini söylemiştir:

“Allah’a yemin ederim ki ben her gün yetmiş defadan fazla

O’ndan af diliyor ve O’na tövbe ediyorum.”

(Buhârî, Daavât 3. Ayrıca bk. Tirmizî, Tefsîru sûre (47) İbni Mâce, Edeb 57)