BiR HADiS


"Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi,

Yetmiş iki zevcesi vardır.

Onun için inciden,

Zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur.

Bu çadır,

Cabiye'den San'a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir."

[Tirmizi]

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...