BiR HADiS


Ebu hureyre'den haber verdi ki,
Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Sizleri zandan sakındırırm.
Çünkü zanla söylenen sözler yalanı daha çok olandır. Birbirinizin eksikliğini görmeye
ve
İşitmeye çalışmayınız,
Hususi ve mahrem hayatınızı da araştırmayınız. Birbirinize hased etmeyiniz,
Birbirinize arkanızı çevirip küsmeyiniz,
Birbirinize buğz ve düşmanlık da etmeyiniz.
Ey Allah'ın kulları,
Birbirinizle kardeşler (mesabesinde) olunuz!".
(Sahih-i Buhari)

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...