-->
Hot!

BiR HADiS


Ebu hureyre'den haber verdi ki,
Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Sizleri zandan sakındırırm.
Çünkü zanla söylenen sözler yalanı daha çok olandır. Birbirinizin eksikliğini görmeye
ve
İşitmeye çalışmayınız,
Hususi ve mahrem hayatınızı da araştırmayınız. Birbirinize hased etmeyiniz,
Birbirinize arkanızı çevirip küsmeyiniz,
Birbirinize buğz ve düşmanlık da etmeyiniz.
Ey Allah'ın kulları,
Birbirinizle kardeşler (mesabesinde) olunuz!".
(Sahih-i Buhari)