BiR HADiS


Resulullah (sav) (bir hadis-i kudsi`de) Rabbinden naklen buyururlar ki:

"Bir kul günah işledi ve:

"Ya Rabbi günahımı affet!" dedi.

Hak Teala da:

"Kulum bir günah işledi;

Arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır."

Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve:

"Ey Rabbim günahımı affet!" der.

Allah Teala Hazretleri de:

"Kulum bir günah işledi ve bildi ki,

Günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır.

Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve:

"Ey Rabbim beni affeyle!" der.

Allah Teala da:

"Kulum günah işledi ve bildi ki,

Günahı affeden veya günah sebebiyle muaheze eden bir Rabbi olduğunu bildi.

Dilediğini yap, ben seni affettim!" buyurdu."

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...