-->
Hot!

BiR HADiS


Resulullah (sav) (bir hadis-i kudsi`de) Rabbinden naklen buyururlar ki:

"Bir kul günah işledi ve:

"Ya Rabbi günahımı affet!" dedi.

Hak Teala da:

"Kulum bir günah işledi;

Arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır."

Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve:

"Ey Rabbim günahımı affet!" der.

Allah Teala Hazretleri de:

"Kulum bir günah işledi ve bildi ki,

Günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır.

Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve:

"Ey Rabbim beni affeyle!" der.

Allah Teala da:

"Kulum günah işledi ve bildi ki,

Günahı affeden veya günah sebebiyle muaheze eden bir Rabbi olduğunu bildi.

Dilediğini yap, ben seni affettim!" buyurdu."