-->
Hot!

BiR HADiS


Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksen bin hizmetçisi,

Yetmiş iki zevcesi vardır.

Onun için inciden,

Zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur.

Bu çadır, Cabiye'den San'a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir.

(Tirmizi)