-->
Hot!

BiR HADiS


Cenneti özleyen hayırlara koşar.

Cehennemden korkan,

Günahla gelen lezzetlerden kaçar.

Ölümü bekleyen için,

Lezzetler önemsizdir.

Dünyaya zühd ile soğuk bakana,

Dertler hafif gelir.

Hadis-i Şerif (Beyhaki)