BiR HADiS


Cenneti özleyen hayırlara koşar.

Cehennemden korkan,

Günahla gelen lezzetlerden kaçar.

Ölümü bekleyen için,

Lezzetler önemsizdir.

Dünyaya zühd ile soğuk bakana,

Dertler hafif gelir.

Hadis-i Şerif (Beyhaki)

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...