-->
Hot!

KAiNATTAKi KUTLU MEKTUPLAR


KAiNATTAKi KUTLU MEKTUPLAR

Kainat bizim bakış açımıza göre bir anlam kazanmaktadır. Hayat bir insana tamamen anlamsız ve saçma gelebildiği gibi, başka birine sonsuz manalarla dopdolu hikmet ve güzellikler taşıyan bir süreç şeklinde görünebilmektedir.

Tüm bu zıtlıkların kaynağı kainatın Yaratıcısı, insana hayatı veren Zat'ın varlığını kabule veya redde dayanmaktadır. Allah'sız bir kainat anlayışı her şeyi tesadüflere ve maddenin hareketlerine bağlarken, kainatın Yaratıcısı ve Yöneticisi olan Allah'ın varlığına ve birliğine inanan bir kişi kainatta her şeyin bir olan Allah'ın izni ve emriyle cereyan ettiğini kabul ettiğinden her şeyde bir gaye, bir amaç, bir anlam ve bir güzellik görebilmektedir. Pekala rasyonel olarak, yani aklımızı son noktasına kadar kullanarak bu iki görüşten hangisinin doğru olduğunu tespit etmek mümkün müdür?

Kainatın Yaratıcısı hakkındaki bilgi insanın beş duyuyla ulaşamadığı gayb alanına girmektedir. Yani Allah'ın varlığını laboratuvarda deney yaparak göstermek mümkün değildir. Ancak Allah'ın varlığına dair işaretler ve deliller beş duyu ile algıladığımız alandan çıkarılabilir. Bu işaret ve delillerden Allah'a ulaşmak ise yoruma tabidir. Bunun yanında peygamber adıyla anılan Allahü Teala'dan vahiy alan seçilmiş bazı insanlar Allah'ın varlığını bildirmektedir.

Her şey Allah'ın varlığını gösterir

Her şey Allah'ın varlığını gösteren bir işaret olarak algılanabilir. Herhangi bir şey sanatlı yapısı ve kainat içindeki diğer varlıklarla ilişkisi itibarıyla bir anlam ifade etmektedir. Bu anlamın ne olduğunu çözmek akıl ve kalbin birlikte çalışmasıyla hikmete ulaşma veya hikmet ışığında cereyan edecek tefekkür ameliyesinin bir neticesi ve insanın varoluş gayelerinden biridir. Hikmetin, eşyanın hakikatini bilme veya şeyler nasıl ise o şekilde onları bilme olduğunu hatırlarsak, böylelikle kainattaki varlıkların hakikati, bir başka deyişle ifade ettikleri anlam insana görünmeye başlayacaktır. Mesela yediğimiz gıdaları enerji elde etmeye yarayan maddeler olarak tüketebileceğimiz gibi bu lezzetli ve nefis yiyecekleri bizim için yaratan Allah'a şükretmek için de değerlendirebiliriz. Böylelikle meyve, sebze, tahıl vs. gibi yiyecek maddelerinin anlamı bakış açımıza göre farklı değerler kazanmaktadır. Hayatın anlamı niyetlerimize ve bakış açılarımıza göre belirlenmektedir. İman nazarıyla kainata bakılınca her şey Cenab-ı Allah'ı tesbih eden yani O'nun varlığını, birliğini ve yüceliğini bildiren nesneler haline gelmektedir. Tabii bunu böyle görebilmek biraz da kalp duruluğuna bağlıdır.

Evrim iddiası doğru olabilir mi?

İlim ve kudreti sonsuz Yaratıcı her şeyi sanatlı yapmaktadır. Maddeciler her şeyin güzel olmasını evrim süreci içinde tekamül etmesine bağlamaktadırlar. Böyle bir evrimin olduğunu gösteren kanıtlar eksik olduğu gibi, bahsedildiği gibi bir evrimin olabilmesi için bile ortam şartlarının ve fizik kanunlarının çok hassas bir şekilde ayarlanması gerekmektedir.

Ortam şartlarının evrime uygun zemin hazırlaması trilyonlarca gezegenden biri olan Dünya'nın tesadüfen böyle hayata elverişli olması ile açıklanacak olsa bile yıldızların, gezegenlerin ve hayatın evrimine imkan sağlayacak fizik kanunlarının sonsuz bir kanunlar kümesi içinden seçilmesi kainatta canlıların bulunmasını isteyen bir İrade'nin varlığını göstermektedir. Bir tane evrenin varlığı Yaratıcı'sına işaret ederken, sonsuz evrenin var olması Allah'ın varlığına çok daha kuvvetle işaret edecektir.