-->
Hot!

BiR HADiS


Resulullah (SAV);
"Bir kul günah işledi ve:
"Ya Rabbi günahımı affet!" dedi.
Hak Teala da: "Kulum bir günah işledi;
arkadan bildi ki günahları affeden
veya
günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır."
Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve:
"Ey Rabbim günahımı affet!" der.
Allah Teala Hazretleri de:
"Kulum bir günah işledi ve bildi ki,
günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve:
"Ey Rabbim beni affeyle!" der.
Allah Teala da: "Kulum günah işledi ve bildi ki,
günahı affeden veya
günah sebebiyle muaheze eden bir Rabbi olduğunu bildi.
Dilediğini yap, ben seni affettim!" buyurdu."

(Ebu Hüreyre)