-->
Hot!

BiR HADiS


Size geceleyin kalkmayi tavsiye ederim.
Çünkü o,
sizden önce yasayan salihlerin âdetidir;
Rabbinize yakinlik (vesîlesi)dir;
günahlardan koruyucudur;
kötülüklere kefarettir,
bedenden hastaligi kovucudur.

Tirmizi, 3543