DUA; TAM ZAMANINDA?!Duanın kabul edileceği vakitler...

Duanın kabul edileceği zaman var mıdır? Ne zaman dua edilmelidir? Duayı sahih kılacak zamanlar var mıdır? Ne zaman dua edilmelidir? Dua için özel vakitler var mıdır?

"İki şey var ki, geri çevrilmezler -veya çok az geri çevrilirler-: Ezan esnasında yapılan dua ve (hak yolundaki savaşta) savaş kızıştığı zaman yapılan dua." (1)


Duaların her zaman kabul görme umudu varsa da bazı özel vakitlerde yapılacak duaların kabul görüp reddedilmeyeceğine ilişkin hadis-i şerifler vardır.

Ezan okunurken, ezanla kamet arasında ve kamet getirildiğinde yapılacak dualar da bu kabildendir. Bu konuda Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

“Ezan okunduğunda sema kapıları açılır ve yapılan dualar kabul olur. Kamet getirildiğinde dua reddedilmez.” (3)

Hz. Peygamber (asm), “Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez.” buyurdu. Bunun üzerine sahabe, “Ey Allah’ın elçisi! Ne dua edelim?” diye sordular. Hz. Peygamber (asm), “Allah’tan dünya ve ahirette afiyet/sağlık dileyiniz.” (4) buyurdu.

Allah yolunda gazilerin saf bağlayıp düşman saflarına dala­rak savaşa başladıkları vakit; üçüncüsü de yağmur yağarken yapılan dua da makbuldür. Çünkü o an Allah'ın rahmetinin indiği andır.

Duayı makbul kılan savaş, Allah’ın adını yüceltmek ve onun rızasına kazanmak için yapılan savaştır. Bu da kafirlere karşı bu niyetle yapılan savaştır. Ganimet, şeref, üstün gelmek gibi Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik olmayan maksatlarla yapılan savaşlar buraya girmez. (5)
Duanın kabule daha yakın olduğu vakitler

Dua, her zaman ve her yerde yapılabilir. Bununla birlikte mübarek yer ve zamanlarda yapılan duanın kabule daha yakın olduğu ifade edilmiştir:
Seher Vakti

Seher vakti yapılan dualarla ilgili iki ayet meali şöyledir:

“Seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dilerlerdi.” (6)

"Allah’ın rızası ve cennet nimetleri; sabredenlerin, doğruluktan şaşmayanların, huzurda boyun bükenlerin, hayra harcayanların ve seher vakitlerinde istiğfar edip yalvaranlarındır." (7)

Hadisler:

“Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua makbuldür.” (8)

"Allah Tebareke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kalınca dünya semasına iner ve şöyle buyurur: Mülkün sahibi benim! Kim ki bana dua ederse, ona cevap veririm. Kim ki benden isterse ona veririm. Kim ki bana istiğfar ederse onu bağışlarım. Tan yeri ağarıncaya kadar bu böylece devam eder." (9)
Gece vaktinde

“Geceleyin öyle bir zaman vardır ki, Müslüman bir kimse o zamana rastlayıp Allah’tan dünya ve ahirete dair hayırlı bir şey dilerse, Allah ona dilediğini verir. Bu her gece böyledir.” (10)
Ezan ile kamet arasında

“Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez.” (11)
Namaz kıldıktan sonra

“Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua makbuldür.” (12)
Secde sırasında

“Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!” (13)

Ancak namaz kılarken yapılan secdelerde dünyevi sözlerle istekte bulunmak doğru olmaz. Yapacağımız özel dualar için nafile kabilinden secdeye varıp üç kere “sübhanerabbiyelala” dedikten sonra istenen özel dualar yapılmalıdır.
İftar ederken

“Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez.” (14)

“Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez.” (15)
Ramazan ayında

“Ramazan`ın ilk gecesinde Cennet kapıları açılır. Her gece sabaha kadar bir münadi seslenir: Günahlarının affedilmesi için istiğfar eden yok mu? Tevbe eden yok mu? Allah tevbesini kabul buyursun. Dua eden yok mu? Cevap verilsin. Kendisi için bir şey isteyen yok mu? isteği hemen karşılansın.” (16)
Yolculuk sırasında

“Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır: Mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocuğuna duası.” (17)
Cuma günü

"Cuma günü içinde öyle bir vakit vardır ki, Müslüman bir kul namaz kıldığı halde o vakte rastlar da Allah'tan bir şey dilerse, muhakkak Allah onun dileğini yerine getirir." (18)
Mübarek gün ve gecelerde

"... Duaların en faziletlisi arefe günü yapılan duadır. ...” (19)

“En hayırlı dua arefe günü yapılan duadır.” (20)

“Şaban ayının yarısı (Berat gecesi) gelince gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenabı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: "Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifa vereyim." Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.” (21)
1) Muvatta, Nida 7/1, 70; Ebu Davud, Cihad 41/2540; Darimi, Salat 9.
2) bk. Nevevi, Netaicü’l-efkar, s. 367.
3) İbn Ebi Şeybe, Musannef, 10/32.
4) Tirmizî, Daavat, 145.
5) İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 6/523-524.
6) Zariyat, 51/18.
7) Al-i İmran, 3/17.
8) Tirmizî, Daavât 79.
9) Tirmizî, Namaz 326.
10) Müslim, Müsâfirîn 166, 167.
11) Ebû Dâvûd, Salât 35.
12) Tirmizî, Daavat 79.
13) Müslim, Salat 215.
14) Tirmizi, Daavat-129.
15) İbn Mace, Sıyam 48.
16) Müsned, 4/22.
17) Ebu Davud, Vitr 29.
18) bk. Buhârî, Cum`a 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cum`a 13-15.
19) Muvatta, Hacc 246.
20) Titmizi, Dua 8.
21) İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm 38.
To Top