-->
Hot!

KURBAN BAYRAMI 2016Kurban Bayramı vesilesiyle Kurban ibadetinin mahiyeti ve anlamı, yükümlülük şartları, kurban kesimiyle ilgili kaideler ve kurbanlık hayvanın kesimiyle ilgili bazı temel bilgileri okurlarımızın istifadesine sunuyoruz..

Kurban Ve Anlamı

Kurbanı, eti veya derisi için kesiminden ayıran temel fark, onun Allah rızasını kazanma ve isteğine boyun eğme gayesiyle kesilmiş olmasıdır.

''Onun (kurbanların), etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat Sizden O'na, takva (Allah'a telim olma) ulaşır. İşte böylece size, onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine (hidayete erdirmesi sebebiyle) Allah'ı tekbir etmeniz için. Ve Muhsinleri (Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri) müjdele! [Hacc, 37]

Kurban Allah'a, verdiği nimetlerden dolayı şükür anlamı da taşır. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduklarını simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. [Saffat, 17]

Yükümlülük Şartları

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için; Müslüman, akıl baliğ, mukim ve zengin olması şartları birlikte aranır.

Kurban Kesimiyle İlgili Şartlar

  • Dinen kurban olarak kesilmesi uygun hayvan türleri, topluca ''en'am'' adıyla anılan ehil hayvanlardır. Erkek veya dişi; Koyun, sığır, keçi, manda, deve... Bu tür hayvanlar ve türdeşleri kurban olarak kesilir. Ceylan, tavuk, kaz vb. hayvanlar kurban olarak kabul olmamaktadır.

  • Kesilecek hayvanın gözle görülür bir noktasının olması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organlarının tamam, besili olması, hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygundur.

  • Koyun ve keçi sadece 1 kişi, deve, sığır ve manda 7 kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kesilebilir.  Koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yılını doldurduktan sonra, sığır cinsinden hayvanlar 2 yaş, deve ise 5 yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilir.

  • Kurbanın sahih olabilmesi için belirlenmiş vakit içinde kesilmesi gerekir. Kurban bayramının ''eyyam-ı nahr'' denilen ilk 3 gün (Zilhicce, 10, 11, 12), bayram namazı ile bayramın 3.günü akşam namazı arasında kesilmesi gerekir.
Hayvan, kesim yerine incitmeden ulaştırılır. Kurban sahibi mümkünse kurbanı kendi kesmesi tavsiye edilir, aksi halde vekil tayiniyle kestirir.
Hayvan yere yatırıldıktan sonra, ''Yüzümü yerleri ve gökleri yaratan Allah'a, O'nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim.'' (En'am, 79). Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim.'' (En'am, 162,163)

  • Kurban kesen kimse kurbana eziyet etmemeye özen göstermeli, keskin bıçak kullanmalı ve bıçağı hayvana göstermemelidir. Sağ eliyle tuttuğu kurbanı keserken, ''Bismillahi Allahu Ekber'' der. Kurbanı vekilin kesmesi halinde, kurban sahibi de besmeleye iştirak eder.

  • Kurban eti üçe ayrılır. Bir kısmı kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselere, diğer kısmı zengin dahi olsa eş dost ve akrabaya hediye etmeye, kalanı ise fakir fukaraya ayrılmalıdır.

  • Kurban Allah Rızası üzerine bir ibadet olduğundan kurbanın hiç bir zerresi gelir temini amacıyla kullanılamaz.