BAYRAM DUASIBAYRAM DUASI

Peygamber Efendimiz (sas) bayramın müjdecisi arefe gününde şöyle dua ederek bayramın manevi huzurunu hissederdi: "Duaların en faziletlisi, arefe günü yapılan duadır.

Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, Allah'tan başka ibadet edilecek ilâh yoktur. O, birdir ve tektir. O'nun eşi, benzeri, dengi ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd ve övgü; şükür ve takdir O'na aittir. O, her şeye kâdirdir. (Lâ ilâhe illâllâhü vahdehü lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadîr.) (Tirmizi, Da'avât, 13)

Peki bu dua bizden neleri istiyor ve bize başka hangi duaları çağrıştırıyor:

  1. Bu dua, bize bayram heyecanını hissettirir. Müminin iki cihanının da bayram olduğunu fark ettirir. Bu duada hissettiğimiz bir hakikat şudur ki: İbadetlerini hakkıyla yapan kullar için ibadet ettikleri her an, bayramdır. Çünkü namazda, "Senden başka ibadet edilecek ilâh yoktur." (Vela ilâhe ğayruk) "Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz" (İyyake na'büdü ve iyyake nesteîn) "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadet edilecek ilâh yoktur" (Eşhedü enla ilahe illallah) diyerek Rasûlullah'ın bayramı karşılarken ettiği duanın bir benzerini yapıyoruz. Ve namazla bayramı yaşıyoruz.
  2. Hacda ise, "Buyur Ya Rabbi... Buyur ya Rabbi... Huzuruna geldik ya Rabbi... Senin eşin, dengin, ortağın ve benzerin yoktur ya Rabbi... Hamd ve övgü; şükür ve takdir Senin içindir ya Rabbi... Kavuştuğum nimetlerin hepsi Sendendir. Mülk Senindir. Senin eşin, benzerin, dengin ve ortağın yoktur..." (Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk inne'l-hamde ve'n-nimete leke ve'l-mülk la şerike lek.) diyerek Rasûlullah'ın bayramı karşılarken ettiği duanın bir benzerini yapıyoruz. Ve hacla da bayramı yaşıyoruz.
  3. Oruç ibadeti esnasında, "Allah'ım Senin için oruç tuttum. Senin bana ikram ettiğin rızıkla orucumu açtım. Benden kabul buyur. Şüphesiz Sen işitensin ve her şeyi hakkıyla bilensin." (Allahümme leke sumnâ, ve ala rizgıke eftarna, fetegabbel minnâ, inneke ente's-semi'u-alîm) diye Rabbine yönelerek iftarla birbirinden değerli nimetlere kavuşmanın bayramını yaşar. Bu duayla da Rabb'ine kavuşacağı ânın huzurunu ve coşkusunu idrak eder. Oruçla da kul, bayramı yaşar. Rasulullah'ın bayramı karşılarken yaşadığı huzuru, bu duayla da hisseder.
  4. Zekât ibadeti esnasında Hz. İbrahim (as) ve Hz. İsmail'in (as) ve İmran'ın hanımının diliyle, "Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz ki Sen hakkıyla işitensin ve bilensin." (Rabbena tekabbe'l-minna inneke ente's-semîu'l-âlim) diyerek Rabbimizin iki cihanda ikram edeceği nimetlerin bayramını yaşar. İki cihan bayramlarını yaşayan bir kul, aynı duamızdaki gibi O'nu yücelterek, O'nun dengi olmayan bir yücelik ve sınırsız merhamet sahibi olduğunu; O'nun mülkün tek sahibi olduğunu ifade ederek haykırır.
  5. İbadetlerle biz, "Rahim olan Rabbin katından müminlere çok özel bir selam vardır." müjdesiyle iki cihanda da bayramı yaşarız. İbadeti beklerken de, ibadet ederken de, bayramı karşılamanın coşkusunu hissederiz. Bayram coşkusu ve huzuruyla da "Allah'tan başka ibadet edilecek ilâh yoktur. O, birdir ve tektir. O'nun eşi, benzeri, dengi ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd ve övgü; şükür ve takdir O'na aittir. O, her şeye kâdirdir." diyerek Rabbimize niyaz ederiz. Aslında deliye değil, veliye her gün bayramdır. Allah'ın dostluğunun güzelliğini ibadetleriyle hisseden veli kul, iki cihan bayramlarını ibadetleriyle yaşar.
  6. Bayramı beklemek yerine hep beraber her ibadette bayramımızı sonsuz bir huzurla yaşayalım... Her ânımız velilik makamında, velilerin gönül neşesiyle bayram olsun... İki cihanımız da bayram neşesiyle dolsun. Cennet ve cemalullah müjdesi her ibadetimizde gönlümüzü doldursun. 
"Buyur Ya Rabbi, Senden başka ibadet edilecek, kapısına gidilecek bir dost ve sevgili bulamadım ki!" niyazıyla huzuruna çıkmak bizlere nasip olsun...

Yorum Gönder

To Top