-->
Hot!

NEDEN ORUÇ TUTUYORUZ ?


NEDEN ORUÇ TUTUYORUZ ?

Biz, herhangi bir menfaat düşüncesi ile değil yalnız Allah'ın emri olduğu için ve onun rızasını kazanmak maksadıyla oruç tutarız.
Hz. Ali (Allah ondan razı olsun) diyor ki:
  • Karşılığında bir menfaat umarak yapılan ibadet, ticaretçinin ibadetidir.
  • Korku sebebiyle yapılan ibadet kölenin ibadetidir.
  • Allah'ın nimetlerine şükretmek maksadıyla yapılan ibadet, hür olan kimsenin ibadetidir.


Makbul olan ibadet, Hz. Ali'nin de belirttiği gibi Allah'ın nimetlerine karşı şükran borcunu yerine getirerek onun rızasını kazanmak maksadıyla yapılan ibadettir.
Allah, ancak böyle samimi bir düşünce ile yapılan ibadetleri kabul eder.