-->
Hot!

TEŞRiK TEKBiRLERi DiLiMiZDEN DÜŞMESiN !


TEŞRiK TEKBiRLERi DiLiMiZDEN DÜŞMESiN !

Teşrik tekbirlerine arefe günü; sabah namazından sonra başlanır. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününün ikindi namazına kadar (ikindi namazı da dahil) yirmi üç vakit "farz namazların hemen arkasından" getirilir.
Teşrik tekbiri şu şekildedir: "Allâhû - Ekber, Allâhû-Ekber, Lâ ilâhe illâllâhu Vallâhu Ekber, Allâhû Ekber ve li'llâhi'l-Hamd" Teşrik günlerinde alınan tekbirler vaciptir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, "Allah'ı sayılı günlerde (teşrik günlerinde) zikrediniz." buyurulmuştur. Teşrik tekbirinin aslı; Hz. İbrahim'den rivayet edilen şu olaydır: Cebrail (as) Allahû Teâla (cc)'nın ihsan buyurduğu kurban ile Hz. İbrahim (as)'e geldiği zaman; Hz. İsmail'i kurban etme hususunda acele edeceği endişesi ile "Allahû Ekber, Allahû Ekber" diye nida etmiştir. Hz. İbrahim, Cebrail'i görünce "La ilâhe illâ'llahû va'llahû Ekber" diyerek cevap vermiştir. İşte teşrik tekbirleri, bu teslimiyeti ifade eder

0 Yorum:

Yorum Gönder