-->
Hot!

BiR AYETRablerinin azametinden korkup Titreyenler,

Rablerinin âyetlerine inananlar,

Rablerine ortak koşmayanlar,

Rabblerine dönecekleri için
Verdiklerini
Kalpleri ürpererek verenler,

İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar
Ve
O uğurda öne geçerler.


Biz hiçbir kimseye
Gücünün yettiğinden fazla
Yük yüklemeyiz.
Katımızda
Hakkı söyleyen bir kitab vardır.
Onlar zulme,
Haksızlığa uğratılmazlar.


[Mü'minun, 57-62]