-->
Hot!

BiR AYET
Allah’ın
Kendilerine lütfundan verdiği
Nimetlerde cimrilik edenler,
Bunun,
Kendileri için
Hayırlı olduğunu sanmasınlar.
Hayır!
O kendileri için bir şerdir.
Cimrilik ettikleri şey
Kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

 
[Âl-i İmrân 180]