BiR AYET
Allah’ın
Kendilerine lütfundan verdiği
Nimetlerde cimrilik edenler,
Bunun,
Kendileri için
Hayırlı olduğunu sanmasınlar.
Hayır!
O kendileri için bir şerdir.
Cimrilik ettikleri şey
Kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

 
[Âl-i İmrân 180]

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...