KIYAMET GÜNÜ
KIYAMET GÜNÜ
KIYAMET GÜNÜ YÜZLERİ AYDINLANANLAR, SEVİNÇ VE NEŞ'E DUYACAKLARDIR. ONLAR CENNETLERE GİRECEKLER VE EBEDİ OLARAK ORADA KALACAKLARDIR.

YÜZLERİ KARARANLAR İSE ÜZÜNTÜ DUYACAKLARDIR. ONLAR HÜSRANA UĞRAYACAKLARDIR. CEHENNEM O KİMSELEDİR. VE EBEDİ OLARAK ORADA KALACAKLARDIR.


Allah Tealâ'nın Her şeyde bir işaret vardır ayetiyle bağlantılı olarak, bizim bu yaşadığımız dünyada, doğada iki büyük olay vardır. Ve her gün 24 saat içinde tekrarlanır. Gece ile gündüz; sevap ile günah arasında benzetme yapıldığında Birisi karanlıkla özdeşleşmiş, birisi aydınlıkla özdeşleşmiştir. Birisi % 100 beyaz, birisi % 100 siyahtır. Bu siyahilere tasavvufta tükenmiş insan denir. Karanlığı, zulümatı temsil ederler. Negatif olmuşlardır. Tam beyaz olmuş insanlara ise, tam-mükemmel insan denir, bunlar % 100 pozitifleşmiştir.Kıyamet günü yüzleri aydınlananları, sevap tartısı ağır gelenler olarak gündüz vaktine; yüzleri kararanları da günah tartısı ağır gelenler olarak gece karanlığına benzetmek mümkündür.

Ancak iki olay daha vardır. Onlar tan yeri ağardıktan güneş doğuncaya kadarki zaman, yarım saat, 40 dakikalık görüntüdür. Doğanın rengi o anda gridir. Bir de akşam güneş battıktan kızıllık kayboluncaya kadarki zaman 30-40 dakika yine gridir. Mutasyon olayı Allah'ın hesabı tez görme olayına da işarettir. Ayrıca insanlarla ilişkilendirirsek bir kısmında siyahlık artmakta yani akşam vaktini karanlıklara, günahlara yönelmeyi, bir kısmında beyazlık artmakta bu ise sabah vakti mutasyonunu, sevaba iyiliklere işareti belirtir. Sabah, akşam bu iki olay- gri renk, gece ve gündüz gibi tekrar eder. Gri renk nasıl oluşur? Gri, beyaz ile siyahın karışımıdır. Siyahı çok ise; koyu gri,günah artışını; beyazı çok ise açık gridir sevap artışını temsil eder. Gece-siyah, meçhulu bilinmezliği yani, negatifi temsil eder. Beyaz aydınlığı- bilgiyi yani, pozitifi temsil eder. Gerçekleri önümüze açar, gösterir.

Nitekim, sabahın grisinin sonu aydınlıktır, güneştir. Akşamın grisinin sonu karanlıktır. Tam zulûmattır, o tamamen meçhule gitmiştir, koyu cehalete gömülmüştür. Bu da doğada her gün gözlemlediğimiz bir olaydır. Gündüz çalışmak, rızkı temin etmek, gece de dinlenmek için yaratılmasının yanı sıra bunlar aslında birer simgedir, semboldür. Bu doğada olan her şeyin orijinali vardır. Ve bu doğada olan her şey, o orijinallerin işaretleri, simgeleridir.

Henüz dünyada iken bizi ilgilendiren şudur: Gri olanlar sonunda ayrışacaktır. İnsanlara ölünceye kadar bir fırsat tanınmıştır. Aralarında gri olanlar belki kurtulacaktır. Örnek vermek gerekirse haksız yere bir insanı öldüren tüm insanları öldürmüş gibi olur. Bazı istisnâlar (savaşlar gibi) hariç, savaşlarda hangi tarafın haklı olduğuna bakılır. Hangi tarafın haklı olduğunu Rabbimiz bilir.

To Top