EMANET YÜKÜ
EMANET YÜKÜ

Emanet o kadar geniş bir çerçevedir ki; insanın kendisi bile başlı başına bir emanettir.


Allah Teala canını ona emanet vermiştir. İlk nefesten en son nefese, sayılı nefesler birer emnaettir. Her birinin hesabı mutlak surette sorulacaktır. çünkü insan bunu kendi iradesiyle yüklenmiştir. hayatını, her nefesini bu şuurla yaşamalıdır...

Akıl bir emanettir.

Mal bir emanettir.
Aile bir emanettir.
Din bir emanettir.
Zaman bir emanettir.
Nesil bir emanettir.
Çevrenize baktığınızda bütün eşya ve insanlara kaim olan herşey birer emanettir. En küçük zerreden en büyüğüne insanoğlunun hizmetine sunulmuş olan herşey bu çerçevenin içerisindedir.


" Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor " [Nisa 4/58] buyuran Yüce Rahman da emnaeti muhakkak ehline vermiştir. yani insanoğlu emaneti sahiplenmeye layık görülmüştür.
'Zayıf'tır, 'Aceleci'dir, 'Cahil'dir, 'Zalim'dir, ama bu ağır emanetin taşıyıcısı olmaya en layık varlıkta odur. Akıl ve iradeye sahip tek varlık Ademoğlu'dur...
To Top