-->
Hot!

BiR AYET(Ey Muhammed!)
Şüphesiz Rabbin,
Senin,
Gecenin üçte ikisine yakın kısmını,
Yarısını ve üçte birini
İbadetle geçirdiğini biliyor.
Beraberinde bulunanlardan
Bir topluluk da böyle yapıyor.
Allah gece ve gündüzü düzenleyip
Takdir eder.
Sizin buna
(gecenin tümünde
Yahut çoğunda ibadete)
Gücünüzün yetmeyeceğini bildi de
Sizi bağışladı
(yükünüzü hafifletti.)
Artık
Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun.
Allah, içinizde hastaların bulunacağını,
Bir kısmınızın
Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere
Yeryüzünde dolaşacağını,
Diğer bir kısmınızın ise
Allah yolunda çarpışacağını
Bilmektedir.
O halde,
Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun.
Namazı dosdoğru kılın,
Zekatı verin,
Allah'a güzel bir borç verin.
Kendiniz için
Önceden ne iyilik gönderirseniz
Onu Allah katında daha üstün bir iyilik
Ve
Daha büyük mükafat olarak
Bulursunuz.
Allah'tan bağışlama dileyin.
Şüphesiz Allah çok bağışlayandır,
Çok merhamet edendir.
[Müddesir, 73/20]