BiR AYET
Mallarını
Allah yolunda harcayanların durumu,
Yedi başak bitiren
Ve
Her başakta yüz tane bulunan
Bir tohum gibidir.
Allah dilediğine kat kat verir.
Allah lütfu geniş olandır,
Hakkıyla bilendir.

[Bakara Sûresi, 2/261]

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...