-->
Hot!

BiR AYET
Mallarını
Allah yolunda harcayanların durumu,
Yedi başak bitiren
Ve
Her başakta yüz tane bulunan
Bir tohum gibidir.
Allah dilediğine kat kat verir.
Allah lütfu geniş olandır,
Hakkıyla bilendir.

[Bakara Sûresi, 2/261]