BiR AYET

(O sayılı günler),
İnsanlar için bir hidayet rehberi,
Doğru yolun
Ve
Hak ile batılı birbirinden ayırmanın
Apaçık delilleri olarak
Kur'ân'ın kendisinde indirildiği
Ramazan ayıdır.
Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa
Onu oruçla geçirsin.
Kim de hasta veya yolcu olursa
Tutamadığı günler sayısınca
Başka günlerde tutsun.
Allah size kolaylık diler,
Zorluk dilemez.
Bu da sayıyı tamamlamanız
Ve
Hidayete ulaştırmasına karşılık
Allah'ı yüceltmeniz
Ve
Şükretmeniz içindir.
[Bakara, 185]
To Top