BiR AYET
(İbrahim’in)
Kavminin cevabı,
“Onu öldürün veya yakın”
Demekten ibaret oldu.
Allah da onu ateşten kurtardı.
Şüphesiz bunda
İnanan bir toplum için
İbretler vardır.
İbrahim onlara dedi ki:
“Sırf aranızda
Dünya hayatına mahsus bir sevgi
(ve çıkar) uğruna
Allah’ı bırakıp
Bir takım putlar edindiniz.
Sonra kıyamet gününde
Kiminiz kiminizi inkar edip
Tanımayacak;
Kiminiz kiminize lanet edecektir.
Barınağınız cehennem olacaktır.
Yardımcılarınız da olmayacaktır.” 

[Ankebut24-25]

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...