BiR AYETResûlullah,
Nefsinin arzû
Ve istekleri doğrultusunda
Konuşmaz.
O'nun söyledikleri
Kendisine vahyedilenlerden başka
Bir şey değildir

[Necm sûresi, 53/3-4]

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...