-->
Hot!

BiR AYETResûlullah,
Nefsinin arzû
Ve istekleri doğrultusunda
Konuşmaz.
O'nun söyledikleri
Kendisine vahyedilenlerden başka
Bir şey değildir

[Necm sûresi, 53/3-4]