-->
Hot!

BiR AYETEğer sana şeytandan yana
Bir kışkırtma
(vesvese veya iğva) gelirse,
Hemen Allah’a sığın.
Çünkü O,
İşitendir, bilendir.
(Allah’tan)
Sakınanlara şeytandan bir vesvese
Eriştiğinde (önce) iyice düşünürler
(Allah’ı zikredip-anarlar),
Sonra hemen bakarsın ki
Görüp bilmişlerdir.
(Şeytan’ın) Kardeşleri ise,
Onları sapıklığa sürüklerler,
Sonra peşlerini bırakmazlar.
[Araf, 201-202]