-->
Hot!

BiR AYET


 

Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte
Başka hiçbir ilah yoktur.
Öyle olsaydı her ilah
Kendi yarattığını alır götürür ve
Mutlaka birbirlerine
Üstün gelmeye çalışırlardı.
Gaybı da,
Görülen âlemi de bilen Allah,
Onların yakıştırdığı nitelemelerden
Uzaktır.
Onların koştukları ortaklardan
Çok yücedir.

[Mü'Minun 91-92]