-->
Hot!

BiR AYET
Göklerin ve yerin yaratılışında,
Gece ile gündüzün
Birbiri ardınca gelip gidişinde
Selim akıl sahipleri için
Elbette ibretler vardır.
[ Âl-i İmrân, 190 ]