BiR AYET”O savaştan kaçanların yanına Döndüğünüz zaman,
Kendilerini hesaba çekmiyesiniz diye Allah adına yemin ederler.
Onlardan yüz çevirin.
Çünkü onlar pistirler.
Yaptıklarına ceza olmak üzere
Varacakları yer cehennemdir.
Kendilerinden râzı olasınız diye
Size yemin de ederler.
Siz onlardan râzı olsanız bile
Allah fâsıklardan aslâ râzı olmaz”
[Tevbe sûresi (9), 95-96].

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...