TOLERANCE


Vær så tolerant, at dit hjerte udvider sig og bliver vidtfavnende som oceanet. Bliv inspireret af tro og kærlighed til andre. Tilbyd din hånd til dem, der er i vanskeligheder, og vær bekymret for enhver. Giv bifald til de gode for deres godhed, påskøn de, der har troende hjerter, og vær venlig overfor de troende. Kom de vantro så venligt i møde at deres misundelse og had smelter bort. Genopliv mennesker med dit åndedrag ligesom en Messias.

Husk på, at du rejser ad den bedste rute og følger en Ophøjet Guide (fvmh). Læg dig på sinde, at du har hans vejledning gennem den mest fuldkomne og udtryksfulde åbenbaring. Vær retfærdig og afbalanceret i dine afgørelser, for der er mange mennesker, der ikke nyder disse velsignelser.

Betal ondt tilbage med godt, og se bort fra uhøflig behandling. Individets karakter afspejles i hans eller hendes opførsel. Vælg tolerance og vis storsind overfor dem, der har dårlige manerer.

Det mest slående træk ved en sjæl, der flyder over af tro, er kærlighed til alle slags kærlighed, der udtrykkes i handlinger, og fjendtlighed overfor alle gerninger, hvor fjendtlighed bliver udtrykt. Had til alle ting er et tegn på sindssyge eller forblindelse af Satan.

Accepter den måde, Gud behandler dig på. Gør det til et mål for hvordan du behandler andre, så du kan repræsentere sandheden blandt dem, og bliv fri for angsten for ensomhed i begge verdener.

Kun de, der ikke bruger fornuften, eller som har overgivet sig til ren og skær dumhed og kødets begær, er overbeviste om, at troende mænd og kvinder kan skade dem. Bed en åndelig mester om at oprøre dit hjerte og fylde dine øjne med tårer.

Bedøm din værdi i Skaberens øjne ved at se på, hvor meget plads Han optager i dit hjerte, og din værdi i folks øjne ved den måde, du behandler dem på. Forsøm ikke sandheden bare et øjeblik. Og alligevel "vær en mand eller kvinde blandt andre mænd eller kvinder."

Læg mærke til, og vær opmærksom på, enhver opførsel, der får dig til at elske andre. Husk derefter på, at ved at opføre dig på samme måde, vil det få andre til at elske dig. Opfør dig altid værdigt og vær opmærksom.

Tillad ikke dit kødelige selv at være dommer i nogen konkurrence, for det vil altid påstå, at alle andre end du selv, er syndige og uheldige. En sådan bedømmelse er, ifølge den Mest Troværdiges ord, må fred være med ham, et tegn på din ødelæggelse. Vær streng og ubøjelig overfor dit kødelige selv, og vær eftergivende og mild overfor andre.

Alt i alt: Med henblik på at bevare dit gode navn, din ære og kærlighed, elsk for Sandhedens skyld, had for Sandhedens skyld, og hold dit hjerte åbent overfor Sandheden.

To Top