-->
Hot!

BiR AYET


ALLAH,
Müminleri (şu) bulunduğunuz durumda
Bırakacak değildir;
Onunda murdarı temizden ayıracaktır.
Bununla beraber ALLAH,
Size gaybı da bildirecek değildir.
Fakat ALLAH,
Elçilerinden dilediğini ayırdeder.
O halde ALLAH'a ve peygamberlerine iman edin.
Eğer iman eder,
Takvâ sahibi olursanız
Sizin için de çok büyük bir ecir vardır.
(ÂLİ IMRÂN suresi 179. ayet)