GAZZE iÇiN DUA


"Mü'minlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakatlarını ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler." (Ahzab, 33/23)

Gazze'de sadakat yeminiyle şehadeti bekleyen Müslümanlar için Rabbimize yöneliyor ve şöyle dua ediyoruz:

""Ey Rabbimiz, gücümüzü topla, zaaflarımızı gider ve mü'min kullarına yardım et!"

Hz. Muhammed (sav) buyurmuştur ki: "Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidirler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar." (Buhari, Edeb 27; Müslim, Birr 6)
To Top