-->
Hot!

BiR AYET


(Ey Muhammed!)
Böylece seni kendilerinden önce
Nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik
Ki onlar Rahmân’ı inkar ederken
Sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın.
De ki:
“O benim Rabbimdir.
O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur.
Ben yalnız O’na tevekkül ettim
Dönüşüm de yalnız O’nadır.”

(Rad 30)