BiR AYET


(Ey Muhammed!)
Böylece seni kendilerinden önce
Nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik
Ki onlar Rahmân’ı inkar ederken
Sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın.
De ki:
“O benim Rabbimdir.
O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur.
Ben yalnız O’na tevekkül ettim
Dönüşüm de yalnız O’nadır.”

(Rad 30)

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...