-->
Hot!

BiR AYET


Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir.
Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır.
Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur.
(İşte bunun için) önce bana,
Sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur.
Dönüş ancak banadır.
(Lokman Suresi, Ayet 14)