-->
Hot!

O'NU (SAV) NE KADAR TANIYORUZ?


O'NU (SAV) NE KADAR TANIYORUZ?

Resulullah'ı (sas) ne kadar tanıyoruzResul-i Ekrem’in Mekke devrinde hac kafilelerini ziyaret edip davasına sahip çıkacak insanlar ararken şöyle dediğini: “Beni kavmine götürecek bir kimse yok mu? Zira Kureyş benim Rabb’imin kelamını tebliğ etmemi engelledi.”Allah Resulü’ne (sas) İkinci Akabe Biatı’nda ilk biat eden zatın Bera bin Marur olduğunu...

İbn-i Abdülberr’in rivayetine göre Müslümanlar arasında birbiriyle kardeş olma olayının biri Mekke döneminde Muhacirlerin kendi aralarında bir de Medine’de Ensar ile Muhacirler arasında olmak üzere iki defa cereyan etmiş olduğunu...

Bedir Muharebesi’nin Hicret’in ikinci yılı Ramazan’ın 17. günü cereyan ettiğini...

Hudeybiye şartlarının Müslümanların izzetine çok ağır geldiğini. Hatta sahabelerden Sehl bin Said’in Sıffın günü, hakem hadisesinde; “İnsanlar nefsinize hakim olun. Ben Ebu Cendel’in iade edildiği gün kudretim olsa idi, Resulullah’ın verdiği hükmü muhakkak reddederdim. Halbuki haklı olan O (sas) idi.” dediğini...

Resul-i Zişan’ın (sas) kaza umresinde ashabından çevik hareketler yapmalarını istediğini. Onları uzaklardan seyreden müşriklerin bu hali görünce; ‘Bunlar mı bizim sıtmadan perişan olduğunu sandığımız kimseler! Bunlar ceylan gibi zıplıyorlar’ dediklerini...

Mûte’de kendinden kat kat büyük düşmana karşı çarpışan ordunun güzel bir manevra ile düşmanı püskürtüp, çemberi yarıp Medine’ye çekilmesi üzerine bir kısım insanların mücahitlere, “Kaçaklar! Allah yolunda çarpışmaktan yüz çevirdiniz” lafları ile onları kınaması üzerine Efendimiz’in (sas) “Hayır! Onlar firari değil, kerraridir (döne döne çarpışanlar)!” buyurarak meseleyi kesip attığını.