-->
Hot!

PEYGAMBERLiK VE MUCiZE


Peygamberlik Ve Mucize

Mucize,aciz,güçsüz bırakan demektir. Peygamber tarafından Allah'ın izni ve yardımıyla, peygamber olduklarını ispat etmek üzere gösterilen olağanüstü bir olaydır ki, insanlar aynı şartlar altında onun benzerini meydana getirmeye güç yetiremezler.


Mucizeler peygamberlere, kendilerinin Allah tarafından gönderildiğini ispat etmek edebilmeleri için verilir. Bir tanıtma belgesi, bir kimlik kartı gibidir. Her önüne gelenin peygamber olduğunu iddia edememesi için peygamberlerin böyle bir mucize göstermesi lüzumludur.

Mucizenin Özellikleri

1)Mucize, herkes tarafından görülen ve anlaşılan olayların aksine olan bir hadisedir. Daha önce paygamberin haber verdiği veya karşısında bulunanların istedikleri gibi meydana gelir. Bir ağacın yürüyüp gelmesi, bir hayvanın konuşması, Peygamberin parmaklarından suların fışkırması, ateşin yakmaması gibi.
2)Mucize, Peygamberin karşısındakileri susturacak, onları " evet biz bunun benzerini yapamayız " dedirtecek derecede kuvvetli bir olaydır.
3)Mucize, O Peygamberin yaşadığı devirdeki insanlar tarafından önem verilen konularla ilgili olur. Mesela; Hazret_i Musa devrinde sihirbazlığın ilerlemiş olması sebebiyle, Hz.Musa'ya verilmiş olan mucize, elindeki asa'nın (değneğin) büyük bir yılan olmasıydı.
4)Mucizelerin asıl sahibi Allah Teala'dır.Peygamber mucize göstermek için hiçbir ön hazırlık yapmaz.Bir sanatkar, bir aktör gibi uğraşıp didinmez. Sadece Allah Teala'dan yardım diler. Hiçbir Peygamber, gösterdiği mucize ile böbürlenme, büyüklenme yolunu tutmaz. Çünkü onun maksadı mucize göstererek insanların gözüne girmek değil, insanlara Peygamber olduğunu ispat ederek doğru yolu bulmalarına yardımcı olmaktır.

Peygamberimiz Ve Mucizeleri

Peygamberimizin en büyük ve devamlı mucizesi Kur'an_ı Kerim'dir. Çünkü o Allah Teala'nın kelamı(sözü)'dür. Hiçbir insanın, onun bir tek satır tutan en küçük suresinin benzerini meydana getirmesi mümkün olmamıştır.


Halbuki Peygamberimizin Peygamber oluncaya kadar hiç okuyup yazmadığı herkesçe bilinmektedir.Okuyup yazması olmayan bir peygamberin kıyamate kadar gelecek bütün insanlara yetecek bir kitabı getirmesi elbette büyük bir mucizedir.

Peygamberimiz'den, Mekke'de iken bir mucize göstermesini istediler. Bulutsuz bir gecede ayın ikiye ayrıldığını gözleriyle gördüler. Parçalardan bir bir tepenin, diğeri bir başka tepenin üzerine geldi durdu. Bir zaman böyle kaldıktan sonra tekrar, insanların gözleri önünde birbirine yaklaştı ve birleşti.

Peygamberimiz Hudeybiye seferinde iken,yolda ashabı susuz kaldı. Peygamberimize bir kap dolu su bir içim su getirdiler. Parmaklarını onun içine daldırdı. Parmaklarından su fışkırmaya başladı bin altıyüz kişiye ve hayvanlarına yetecek kadar su alındıktan sonra Peygamberimiz elini çekti.


Peygamberimizin, çok ağır yürüyen bir ata bindiği zaman, atın yarış edercesine süratlendiği anlatılmıştır. Cabir b.Abdullah'ın,b abasından kalan borcunu ödeyebilmek için alacaklılardan beklemelerini istemesi ve onların da bekleyemeyiz demeleri üzerine, Peygamberimizin duasıyla hurmaların bereketlenmesi anlatılan mucizeler arasında yer almaktadır. Bunların dışında başta İsra ve Mirac olmak üzere Peygamberimizin daha pek çok mucizeleri vardır.