-->
Hot!

KUR'AN-I KERiM'iN NAZiL OLUŞU


KUR'AN-I KERİM'İN NAZİL OLUŞU

İlk defa inişi
Peygamberimiz kırk yaşına ulaştığı yılda, Ramazan ayının kadir gecesi sabah olurken ilk defa Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır. Vahiy meleği Peygamberimize Hira Dağında iken gelmiş ve oku, demiştir. Peygamberimiz ben okuma bilmem demiş, bunun üzerine melek Peygamberimizi kucaklayarak kuvvetle sıkmış, bırakıp "oku" demiştir. Peygamberimiz "ben okuma bilmem" demiş. Melek, yine kuvvetle, takati kesilinceye kadar sıkmış ve üçüncü defa "oku" demiştir. Yine okuma bilmediğini söyleyince üçüncü defa sıktıktan sonra Alak suresinin "Yaratan Rabbimin adıyla..." diye başlayan ilk beş ayetini getirmiştir.

Daha sonra Peygamberimizin vahiy meleğini özleyeceği kadar bir müddet için vahiy kesilmiş, tekrar başlamıştır. Bu kesinti zamanına "Fetret devri" diyoruz.

Nüzul sebepler

Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin pek çoğu o ayetlerle ilgili bir olay neticesinde indirilmiştir. Peygambere veya müminlere yapılan bir iftira, eziyet, veya sorulan bir soru, yahut müminler arasında meydana gelen bir hadise ayetlerin veya bir surenin inişine sebep oluyordu. Buna nüzul(iniş) sebepleri denir.

Kur'an-ı Kerim, Bugün Elimizdeki Tertibe Göre İnmemiştir

Mesela ilk inen beş ayet, Kur'an-ı Kerimin 96. suresinin ilk ayetleridir. Daha sonra diğer surelerden ayetler inmiş, bazen bir sure bitmeden diğer sureye aid ayetler indirilmişitr. Bu ayet ve surelerin bugün elimizdeki şekliyle tertibi Peygamberimiz tarafından yapılmıştır. Her ayet indikçe "Bu ayeti, filan ayetten sonra yazın" şeklinde yerini bildirmiştir.

Kur'an-ı Kerim'in İnişinde Zaman ve Mekan

Kur'an-ı Kerim yirmi üç senelik bir zaman içinde, bazen hergün, bazen birkaç gün arayla olmak üzere indirilmiştir. Gece, gündüz, evde, mescidde, çarşıda, seferde, muharebede olmak üzere çeşitli yerlerde indirilmiştir. Peygamberimizin hicretinden evvel indirilen surelere "Mekki", hicretten sonra indirilene "Medeni" denir. 114 Sureden 87 suresi Mekke'de, 27 suresi Medine'de indirildi.