-->
Hot!

GiZLi iBADET ZAMANLARI


GiZLi iBADET ZAMANLARI

İlk müslümanlar, Kureyş'in Hazret-i Muhammed'in dinine girenlere karşı ne derin bir düşmanlık beslediğini bildikleri için, dinlerini gizli tutmak, ibadetlerini gizli yapmak zorunda idiler. Namaz kılacakları zaman bir dağ geçidine çekilip orada ibadetlerini ifa ediyorlardı. Bu hal üç sene kadar böyle devam etmiştir.

İbn-i Esir'in tarihinde nakline göre, Resul-i Ekrem Efendimiz, öğle ibadetini Harem-i şerifte ifa edebiliyordu. Fakat ekseri ibadetlerini O da, dağ geçidi gibi tenha bir yere çekilip orada yapardı. Bir defa Hazret-i Peygamber ile Hazret-i Ali bir vadide ibadet ederken ikisini Ebu Talib görmüş, onların ibadet tarzlarına hayret ederek,hangi dine salik olduklarını sormuş, Hazret-i İbrahim'in din-i Hanifi üzere olduklarını söylemişti. Ebu Talib:

" Ben gerçi bu dine salik değilim, fakat sizi de o dine süluktan men etmem " demişti.