-->
Hot!

ORUÇ NEYDi ?ORUÇ

Orucun Arapça karşılığ savm'dır.S avm, imsak yani nefsi men etmek manasına gelir. Terim anlamı: " İkinci fecirden başlayarak güneşin batmasına kadar yemekten içmekten ve karı-koca münasebetinden uzak kalmak " demektir.

Farziyeti ve Hikmetleri

Oruç İslamın beş şartından birisidir. Farz olduğunu şu ayetten anlıyoruz. "Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi, günahlardan korunasınız diye size de farz kılındı ".

Oruçla ilgili olarak peygamberimizin pek çok hadisleri vardır. Bunların birinde, " Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır. " buyurulmaktadır.

Oruç Medine'de hicertin ikinci yılı farz kılınmıştır. Bir çok maddi ve manevi faydaları vardır. Bunların bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

1)İnsan nefsinin aşırı isteklerine ve ihtiraslarına engel olur. Oruç tutanlar sabırlı ve metin olurlar. Peygamberimiz "Oruç sabrın yarısıdır." buyurmuştur.

2)Senenin diğer aylarında devamlı çalışan ve yorulan mide oruç aracılığıyla dinlenme imkanı bulur.

3)Oruç, toplumun ahlaki hayatını değiştirir, iyiye ve güzele götürür.

4)Zenginler, oruç sayesinde fakir ve yoksulların durumunu daha iyi anlarlar. Böylece bireyler arasında yardımlaşma, acıma, şefkat ve merhamet duyguları gelişir.

5)İlahi bir emir olduğu için ramazanda kendisine helal olan şeyleri yapmayan kimse haramlara hiç yaklaşamaz. Bunlardan başka orucun bir çok dini yararları vardır. "Bir kimse ramazanın faziletine inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak oruç tutarsa geçmiş günahları affolunur."

Kimlere Farzdır

Diğer ibadetlerde olduğu gibi müslüman, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olanlara oruç farzdır. Müslüman olmayanlar, akıl hastaları ve ergenlik çağına gelmemiş çocuklara farz değildir. Yolcu ve hasta olanlara da oruç farzdır. Fakat bu hallerinde tutabildikleri gibi, sonraya bırakıp kaza da edebilirler. Emzikli kadınlar sıhhatlerine veya çocuklarına zarar geleceğinden korkarlarsa, daha sonra tutabilirler. Lohusa ve adet gören kadınlar bu halleri süresince oruç tutamazlar, sonra kaza ederlerler.

Ramazan'da Rabbimizin Sundukları

1) Ramazanın birinci gecesi, Allahü Teala müminlere rahmet eder. Rahmetle baktığı kuluna hiç azab etmez.

2) İftar zamanında, oruçlunun ağız kokusu, Allahü Telaya her kokudan daha güzel gelir.

3) Melekler, Ramazanın her gece ve gündüzünde, oruç tutanların afv olması için dua ederler.

4)Allhü Teala, oruç tutanlara, ahirette vermek için, Ramazan-ı Şerif'te Cennet'te yer tayin eder.

5)Ramazan-ı Şerif'in son günü, oruç tutan müminlerin hepsini afv eder.

Sadaka-ı Fıtır(Fitre)

Ramazanın sonuna yetişen, asıl ihtiyaçlarından fazla en az nisap miktarı malı olan her tür müslümanın fıtır sadakası vermesi vaciptir. Asli ihtiyaçlar bir kimsenin yaşaması için gerekli olan şeylerdir. Nisap miktarı ise yirmi miskal(81gr) altın, İki yüz dirhem(561gr) gümüşe eşit olan para veya paranın karşılığıdır.

Fıtre için malın üzerinden bir yıl geçmesi, yahut sahibinin akıllı ve buluğ (ergenlik) çağına ermesi şart değildir. Çocukların fıtralarını anne-babaları verirler. Fakirlerin bayram ihtiyaçlarını gidermeleri için bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayramdan birkaç gün hatta bir kaç ay önce verilebilir.

Bir fakire bir çok fitreler verilebildiği halde bir fitre birden fazla fakir arasında paylaştırılamaz. Müslüman olmayana, zengine, anaya-babaya, çocuklara ve torunlara verilemez.

Fitrenin orucun kabulüne, ölüm sarhoşluğundan kurtulmaya, kabir azabının giderilmesine sebep olacağı belirtilmiştir.

Orucun Fidyesi

Kurtluşu mümkün görülmeyen bir hastalığa tutulmuş, aşırı derecedeki zayıf veya yaşlılığı nedeniyle oruç tutamayan kimseler farz ve vacip oruçlarından her bir günü için bir fidye verirler. Bir fidye bir fıtır sadakasıdır. Fidyelerin hepsi bir fakire verilebileceği gibi ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. İstenirse fidye yerine tutamadığı gün sayısınca bir fakir sabahlı akşamlı doyurulur. Buna da gücü yetmeyenler Allah'dan afv ve mağfiret dilerler.

Fidye Kur'an-ı Kerim'de "Oruca gücü yetmeyenler üzerine, bir yoksul doyumu fidye vardır." buyurulmuştur.