-->
Hot!

MÜ'MiNiN AHLAKi VAZiFELERi


MÜ'MiNiN AHLAKi VAZiFELERi

İnsanın Ailesine Karşı Vazifeleri

Ailenin Tarifi,Fertleri ve Önemi
Anne,baba ve çocuklardan meydana gelen en küçük insna topluluğudur.Çoğu zaman büyük anne,büyük baba,amca,hala,dayı gibi yakın akrabaları da aileden kabul ederiz ve aile kavramına girenleri artırırız.

Aileler milletlerin temelini oluştururlar.Tıpkı bir binanın temeli gibi.Temel sağlam olursa binanın bütünü de sağlam,temel çürük olursa binanın bütünü de çürük olur.Aileler sağlam olrsa toplum ve millet hayatı da ona oranla kuvvetli ve sağlam olur.Ailenin temeli de evliliğe dayanır.Dinimiz aileye çok önem verir,anne baba ve çocukların karşılıklı vazife,sorumluluk ve haklarını bildiririr.Bunları öğrenerek uymaya özen göstermemiz gerekir.

Karı - Kocanın Birbirlerine Karşı Vazifeleri

Peygamber Efendimiz (SAV) ; "Sizin en iyiniz,hanımlarınıza karşı en iyi olanınızdır." buyurmuş ve diğer bir hadisinde de ; "...Kadın da kocasının,evi ve çocuklarının çobanı(muhafız)dır." demiştir.

Karı - Kocanın, birbirlerine karşı görevleri
1.Karı_Koca birbirlerine samimi bir sevgi ve saygı beslemelidirler.
2.Koca,ailesinin rızkını helal yoldan kazanmaya çalışmalı ve mutluluğu yuvasında aramalıdır.
3.Koca,ailesinin inanç,ibadet ve ahlakını kontrol etmeli,eksiklerini düzeltmeye çalışmalıdır.
4.Erkek,eşine karşı daima nazik davranmalı,kaba ve kırıcı olmamalıdır.
5.Kadın ibadetlerinde titiz olmalı,haramdan sakınmalı,iffetine düşkün olmalı,namusuna söz getirmemelidir.
6.Kadın ev idaresinde kocasına yardımcı olmalı,onun kazanıp getirdiklerini israfa kaçmadan harcamalıdır,tutumlu olmalıdır.
7.Çocuk terbiyesinde karı_koca hassas davranmalı ve bu konuda her bir üzerine düşeni titizlikle yerine getirmelidir.

Ana ve Babanın Çocuklarına Karşı Vazifeleri

1.Çocukların maddi ihtiyaçlarını karşılamak.
2.Çocuklara karşı sevgi ve şefkatl göstermek,onlarla ilgilenmek.
3.Çocuklara güzel ad koymak ve sünnet ettirmek.
4.Tahsil ve terbiyelerini güzelce yartırmak,ahlak yönünden kendilerine iyi örnek olmak.
5.Çocuklarını faziletli,dindar ve vatansever kişi olarak yetiştirmek.
6.Çocukların okudukları kitapları,gezip görüştükleri arkadaşlarını kontrol etmek.Böylece onların kötü yola gitmelerini önlemek.
7.Onlara hayatta gerekecek bilgi ve kabiliyeti kazandırmak,çağın ve geleceğin problemlerini göz önünde bulundurarak hayata hazırlamak,sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetiştirmek.

Çocukların Ana ve Babalarına Karşı Vazifeleri

Yüce Allah (c.c) Kur'an-ı Kerim'inde ana babaya iyi davranılmasını,yaşlandıkları zaman onlara "Of!" bile denilmemesini bildirmiştir. Peygamberimiz (SAV) ise; " Ana babaya asi olmayı büyük günahlardan saymıştır." Yine Efendimiz Hazretleri " Cennet anaların ayakları altındadır. " buyurmuşlardır.

Ayet ve Hadislerin ışığında düşündüğümüzde çocukların ana ve babalarına karşı vazifelereni şöyle sıralayabiliriz
1.Ana ve Babaya itaat etmek,iyilik yapmak,saygısızlıktan,sert davranışlardan kaçınmak,onların kalplerini incitmemek.
2.Yaşlılıklarında şefkatli davranmak,güler yüz göstermek,yanlarında ise sürekli hizmet etmek,başka yerde iseler ziyaretlerine gitmek,mektup yazmak ve her vesileyle hatırlarını sormak,gönüllerini almak.
3.İsteklerini yerine getirmek,çağırdıkları zaman hemen koşmak,onların mutluluk getiren tavsiyelerini derhal"peki!"diyerek benimsemek.
4.Onları her konuda memnun etmeye,hayır dualarını almaya çalışmak.
5.Öldüklerinde onları daima rahmetle anmak,varsa vasiyetlerini yerine getirmek,baba dostlarına saygı göstermek.

Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Vazifeleri

1.Büyük kardeşler küçüklerine sevgi ve şefkat göstermeli,küçükler de büyüklerine saygı ve hürmetle kusur etmemelidir.
2.Kardeşler arasında birlik,beraberlik ve dayanışma olmalıdır.
3.Maddi çıkarlar onların samimiyetini zedelememeli;para,servet,miras gibi şeyler düşmanlık sebebi olmamalıdır.
4.Kardeşler aralarını bozmak isteyen dedikoducu kötü huylu kişilere aldanmamalı,birbirleri hakkında daima iyi kanaat beslemelidirler.
5.Kalplerinde kıskançlığa yer vermemelidirler;kuvvetli zayıfı,zengin olan kardeş yoksul olanı daima himaye etmelidir.
6.Ayrıca halalara,teyzelere,amcalara,dayılara ve akrabadan sayılan herkese sevgi ve saygı beslemeli,onlarla ilişkiler devbam ettirilmelidir.

0 Yorum:

Yorum Gönder