-->
Hot!

HAYBER FETHi (H.6/M.628)


HAYBER FETHİ (H.6/M.628)

Hz.Ali'nin Kahramanlığı

Hayber, Medine - Suriye Yahudilerin oturduğu bir yerdi. Öteden beri müslümanlık aleyhine bir fitne ocağı haline gelmişti. Halen de Medine'yi istila planları ile uğraşıyordu. Hatta Kifana ve Gatafan Kabilelerini kiralayarak Medine otlaklarına saldırı düzenliyordu. Mesela; Abdullah b.Revaha ile araştırıldı ve sefere karar verildi. Peygamberimiz 1600 kişiyle onları kendi kaleleri içinde ansızın yakaladı ve kalelerini birer birer fethetti. Bu seferde özellikle Kamus Kalesinin zaptedilmesinde Hz.Ali önemli yararlılıklar göstermiş, ünlü Yahudi savaşçısı kale komutanı Merhab'ı teke tek vuruşmada öldürmüştü. Yahudilerin Tutumu: Yahudiler ağlayıp sızladılar, yalvarıp yakardılar: " Aman Ya Muhammed! Biz etttik Sen etme! "dediler ve topraklarında kalmak istediler. Peygamberimiz toprak gelirlerinin yarısını ödemeleri karşısında topraklarında kalmalarında serbest bıraktı ve Abdullah b.Revaha'yı bu iş için görevlendirdi.

Peygamberimiz bu savaşta ganimet düşüncesinin ötesinde " İ'lay-ı Kelimetullah: Allah'ın adını yüceltmek " isteğini önemle belirtmişti. İlk defa bu savaşta düşman ordularından evvel onların Medine'nin uzağındaki kalelerine bir kuşatma seferi tertiplenmiş oluyordu. Bu savaş sonunda gayr-i müslimler İslam idaresine girmişler ve bunlara gereken esaslar uygulanmaya başlanmıştı.

KABE'Yİ ZİYARET (H.7/M.628)

Müslümanların Yüksek Ahlakı

Barış ortamından yararlanılarak iki şehir arasında gidip gelmeler başlamış ve müşrikler Medine'ye gittikçe müslümanların dürüst, çalşkan, doğru, azimli, cesur ve yardımsever olduklarını görmüşlerdi. Bu güzel davranışları gördükçe müşriklerin elebaşları tarafından kandırıldıklarını anlamış oluyorlardı. İslam'ı sevmeye başlıyorlar ve hatta müslüman oluyorlardı.

Kabe'yi Ziyaret

Hayber seferinden sonra Peygamberimiz andlaşmadan doğan hakkı kullanarak H.7. yılda müslümanlarla beraber Kabe'yi ziyarete gitti. Kurbanlık develer alındı, ihrama girildi ve Lebbeyk sedaları ile Kabe'ye ulaştılar. Üç gün içinde tavaf yaptılar, Umre ibadetini ifa ettiler. Muhacirler de özledikleri yurtlarını bir süre için de olsa görmüş, hasret gidermişlerdi. Müşrikler ise bu süre içinde dağlara,tepelere tırmanmışlardı. Hz.Halid'in ve Amr'ın Müslüman Olmaları: Hudeybiye barışından sonra Halid b.Velid Kureyşlilere hitaben:

"Artık akıllı her kişi Muhammed'in büyücü ve şair olmadığını, O'nun Hak Peygamber olduğunu ve kendisine indirilen de Allah Kelamı olduğunu anlamış bulunuyor " diyerek müslüman olmak üzere Medine'nin yolunu tutmuştu. Hatta bu yüzden Ebu Cehil'in Oğlu İkrime ve Ebu Süfyan'la tartışmış ve kararından dönmemişti. Yolda aynı gaye için çıkmış olan Amr b.el-As ile karşılaştılar.Her ikisi de Medine'ye kavuşarak müslüman oldular.

0 Yorum:

Yorum Gönder