-->
Hot!

KURBAN KESiM GÜNLERi VE VAKiTLERi


KURBAN KESiM GÜNLERi VE VAKiTLERi

Berâ b. Âzîb (R.A.)’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz, kurban bayramında bize hitabette bulunarak:

“Sizden hiçbiriniz, bayram namazı kılınmadan önce kurban kesmesin,” buyurdu. Bunun üzerine dayım ayağa kalktı ve:

- Yâ Resûlellah! dedi.
Bugün etten bolluğu sebebiyle tiksinilen bir gündür ve ben, aileme, evimin halkına ve komşularıma yedirmek için önceden kurbanımı kestim.

Resûl-ü Ekrem (S.A.V.) Efendimiz:

“Yeniden kurban kes! buyurdu.

Dayım tekrar sordu:

- Yâ Resûlellah! dedi, dişi bir süt oğlağım var ki, et nefaseti bakımından iki koyundan daha üstündür. Onu kurban olarak kesebilir miyim?

Resûl-i Ekrem (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Evet, o hayırlı ve senin kurbanın için yeterlidir; fakat oğlak, senden sonra kurban için yeterli olmayacaktır.” (Tirmizi, Edahi:11, No:1508, 4/93)

Kurban kesme süresini üç günle sınırlama şu delillere dayanır:

Hz. Ömer, Hz. Ali ve Abdullah b. Abbas (R.Anhüm)’den nakledilmiştir:

Kurban kesme günleri üç gündür, ilk gün en faziletlisidir. (Beyhekî, es-Sünenü’l-Kübra, Dahaya, No:19791, 14/248,) Ayrıca Abdullah b. Ömer (R.A.) de şöyle demiştir:

Kurban kesme günleri birinci kurban gününden sonra iki gündür. (Muvatta, Dahaya: 6)

Kurbanların gündüzleri kesilmesi daha uygundur. Kurbanı geceleyin kesmek tenzihen mekruhtur. Çünkü gece karanlık sebebiyle kesim işinde yanlışlık yapma ihtimali vardır. Bir özür sebebiyle bayram namazına gidemeyen kimse, namaz kılacak kadar bir vaktin geçmesinden sonra kurbanını kesebilir. Diğer kurbanlarda ise herhangi bir vakit söz konusu değildir.

Herhangi bir sebeple, alınan kurbanlık bir hayvan kesilmeden bayramın üçüncü günü güneş batmış olsa, artık diri olarak tasadduk edilmesi gerekir. Çünkü kan akıtma tasadduka dönüşmüş olur. Bunun etinden sahibi yiyemez. Eğer kurbanlık hayvan mevcut değilse veya satın alınmamış ise değeri sadaka olarak fakirlere verilir, ertesi yıla bırakılmaz.

İnsanlar bayram gününün tayininde yanılsalar ve namaz kılıp kurbanlarını kestikten sonra, o günün arefe günü olduğunu anlasalar, kıldıkları namaz ve kestikleri kurbanlar yeterli olur. Çünkü bu gibi yanlışlıklardan sakınmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu yüzden Müslümanların ibadet ve taatlarını korumak amacıyla bu konuda cevaz hükmü verilmiştir.

Zilhiccenin onuncu günü olduğu zeval vaktinden önce sabit olursa bayram namazı kılınır. Bundan sonra kurbanlık kesilir. Fakat zeval vaktinden sonra sabit olursa, o gün artık bayram namazı kılınmaz, kurbanlar kesilebilir. Ertesi günü de bayram namazı kılınır.

0 Yorum:

Yorum Gönder