-->
Hot!

O'NUN (SAV) IŞIĞINDA GENÇLERO'NUN (SAV) IŞIĞINDA GENÇLER

Dün ve Bugün


Kur'an-ı Kerim'de tarihin değişik safhalarında önemli roller üstlenen bazı gençlerden ve peygamberlerden söz edilir. Yine Peygamberimizin İslam'ı ilk tebliğ yıllarında yanında çocuklar ve gençler vardı. Kızı Fatıma minik bedenini O (sav)'na siper ederken, Ali yaşadığı toplumun cahilî değerlerine "amcasının dinine" girerek başkaldırıyor, Erkam büyüklerini geride bırakan bir cesaretle evini Peygamber ve arkadaşlarına karargâh kılıyordu.


Çocuk ve gençlerin mesaja daha açık olmaları, saf ve temiz fıtratları, o gün onların inandıkları doğrultuda, Peygamberin öğretisini yaşama ve yaymada samimi bir çaba içinde bulunmalarına sebep olmuş ve içinde yer aldıkları Peygamber halkasını kısa zamanda inanılmaz bir şekilde genişletmişti.


Dün yörüngesine girdikleri Peygamberin rehberliğinde yaşadıkları toplumu Asr-ı Saadete çeviren bu eşsiz insanlar, bugünün çocuk ve gençlerine model olmaya devam etmekte ve Peygambere duyulan bağlılık çevresinde bu halka her geçen gün daha da genişlemektedir.
Ve bugün Peygambere duyulan bağlılık, çocuk ve gençlerin samimi ve doğrudan ifadelerinde dile geliyor, Ayşegül, Gülru, Tugay, İsmail, Musa ve diğerlerinin mektuplarında ortak duygular şeklinde Anadolu'nun farklı illerinden yankılanan sesler olarak çıkıyor karşımıza. Benzer duyguların dünyanın diğer ülkelerindeki çocuk ve gençlerde de karşılık bulduğuna ve yakında burada da dile geleceğine inanıyoruz.

0 Yorum:

Yorum Gönder